Okręt Rzeczpospolitej Polskiej "Kaszub"

Michał Piekarski: „Jeśli zakładamy, że NATO nam nie pomoże, to przegraliśmy przed rozpoczęciem”

Plany modernizacji marynarki wojennej, które pojawiają się od 2001 roku tak naprawdę nigdy nie zostały zrealizowane – mówi dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem UWr w szczerej rozmowie na temat stanu Polskiej Marynarki Wojennej.

Dr Piekarski zajmuje się problematyką zwalczania terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i współczesnych konfliktów zbrojnych i jest autorem książki „Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013”. Jest też autorem licznych publikacji poruszających problem polskiego bezpieczeństwa morskiego i marynarki wojennej.

mapa sześciu białoruskich i litewskich gubernii imperium rosyjskiego a początku XX wieku

Nieznośny ciężar białorusko-rosyjskiego braterstwa – Część III Białoruski ruch narodowy do 1914 roku.

– A któż tam idzie, któż tam idzie,W ogromniastej takiej gromadzie? -Białorusini Janka Kupała (Iwan Łuckiewicz) Po zdławieniu przez carat w 1864 r. powstania styczniowego Rosjanie kontynuowali politykę represji i dławienia ruchów narodowych na zachodnich rubieżach państwa. Jednym z kluczowych posunięć w ramach polityki rusyfikacyjnej były zakazy drukowania prasy i literatury w językach innych niż…