Z wykształcenia historyk, z zamiłowania bałkanista. Odnajduje się też w problematyce Globalnego Południa, z postkolonialną Afryką na czele. W lepszych czasach rytm życia wyznaczały mu kolejne podróże w ramach turystyki niezorganizowanej i mentalne zawieszenie między Polską a krajami byłej Jugosławii. W czasach pandemii siłą rzeczy operuje w trybie stand-by. Lubi kotki, dobre reportaże i debunkowanie XX-wiecznych mitów.

Tożsamość macedońska a spór z Grecją. U źródeł konfliktu.

Republika Macedonii Północnej to bodaj najbardziej zapomniana z byłych republik jugosłowiańskiej federacji. Mała, dość biedna i mocno wysunięta na południe, podczas dramatycznej dezintegracji związku południowych Słowian w latach 90., stosunkowo dyskretnie usunęła się w cień. Wcale nie oznacza to jednak, że jej losy toczyły się stabilnym i pokojowym torem. Przeciwnie – państwo to w swojej…