Miłośnik Bliskiego Wschodu, Libanu i autostopu. Ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim i był wieloletnim członkiem oraz wiceprezesem Koła Naukowego Historyków Wojskowości UWr. Na Mówiąc Wprost człowiek-orkiestra, zakres jego zainteresowań obejmuje: Bliski Wschód, ze szczególnym uwzględnieniem Maszreku, polityka zagraniczna USA, zagadnienia społeczne. Jego artykuły ukazały się też na łamach Dziennika Gazeta Prawna oraz Nowej Konfederacji. Z ekologicznym zacięciem urbanisty-społecznika aktywnie przeciwstawia się szerzeniu paradygmatu świętej przepustowości.