Okręt Rzeczpospolitej Polskiej "Kaszub"

Michał Piekarski: „Jeśli zakładamy, że NATO nam nie pomoże, to przegraliśmy przed rozpoczęciem”

Plany modernizacji marynarki wojennej, które pojawiają się od 2001 roku tak naprawdę nigdy nie zostały zrealizowane – mówi dr Michał Piekarski z Zakładu Studiów nad Bezpieczeństwem UWr w szczerej rozmowie na temat stanu Polskiej Marynarki Wojennej.

Dr Piekarski zajmuje się problematyką zwalczania terroryzmu, bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i współczesnych konfliktów zbrojnych i jest autorem książki „Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013”. Jest też autorem licznych publikacji poruszających problem polskiego bezpieczeństwa morskiego i marynarki wojennej.

Norweska fregata F310 Fridtjof Nansen typu Fridtjof Nansen

Czym są klasy okrętów i jak je rozróżnić

Często na naszej stronie piszemy o fregatach, korwetach, patrolowcach i niszczycielach poszczególnych marynarek świata. Wiemy, że odnalezienie się w terminologii marynistycznej może być problematyczne, a wiele osób robi to „na czuja”. W tym artykule postaramy się przybliżyć nazwy klas współczesnych okrętów oraz wyjaśnić, co wpływa na zakwalifikowanie danej jednostki do odpowiedniej klasy. Z racji ograniczeń…