Absolwent fizyki technicznej na Politechnice Łódzkiej, magistrant fizyki cząstek elementarnych na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Uczestniczył w tematycznych wykładach, spotkaniach dotyczących rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz Międzynarodowej Szkole Energetyki Jądrowej w Świerku. Zajmuje się również popularyzacją nauki (wydarzenia organizowane przez koło naukowe) oraz przekazywaniem wiedzy (redakcja merytoryczna w wydawnictwie).

Nie będzie drugiego Czarnobyla

Ostatnio słuszne zaniepokojenie wywołał atak Rosjan na Enerhodar i Zaporoską Elektrownię Jądrową. Wspomniana elektrownia jest największą tego typu w Europie i odpowiada za dużą część produkcji energii elektrycznej w Ukrainie. Nasze zaniepokojenie powinno być w tej sytuacji wywoływane ofiarami rosyjskiej agresji oraz groźbą niedoborów energii elektrycznej u naszego wschodniego sąsiada, a nie zagrożeniem radiacyjnym.